Ivo HRISTOV : Početna stranica 

Član 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Zamjenik 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Odbor za ribarstvo 
Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama 

Posljednje aktivnosti 

Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) BG  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Europski zeleni plan (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) BG  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt