Emmanouil FRAGKOS : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a 

Član 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Odbor za predstavke 

Zamjenik 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom 

Posljednje aktivnosti 

Protokol uz Sporazum između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EL  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt