Hilde HAWLICEK : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-01-1995 / 17-01-1995 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Članica
 • 18-01-1995 / 08-02-1995 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Potpredsjednica
 • 09-02-1995 / 10-11-1996 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Potpredsjednica
 • 11-11-1996 / 03-02-1997 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Potpredsjednica
 • 04-02-1997 / 19-07-1999 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Potpredsjednica 

 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za kulturu, mladež, obrazovanje i medije

Zastupnik 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Odbor za kulturu, mladež, obrazovanje i medije
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za prava žena

Zamjenica 

 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku
 • 21-11-1996 / 15-01-1997 : Odbor za prava žena
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Mađarske