Elisabeth HLAVAC : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Članica

Nacionalne stranke 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Zastupnik 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Izaslanstvo za odnose s Estonijom, Litvom i Latvijom
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Odbor za pravna pitanja i prava građana
  • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Izaslanstvo za odnose s Estonijom, Litvom i Latvijom
  • 11-10-1995 / 16-02-1996 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Češke Republike

Zamjenica 

  • 19-01-1995 / 14-03-1995 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku
  • 14-03-1995 / 10-11-1996 : Odbor za građanske slobode i unutarnje poslove