Karin FALKMER : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Moderata samlingspartiet (Švedska)

Potpredsjednica 

 • 20-03-1995 / 11-07-1995 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)
 • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Zastupnik 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 19-01-1995 / 19-07-1995 : Privremeni odbor za zapošljavanje
 • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 16-03-1995 / 19-03-1995 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)
 • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Izaslanstvo za odnose s Japanom

Zamjenica 

 • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Odbor za istraživanje, tehnološki razvoj i energetiku
 • 05-04-1995 / 08-10-1995 : Pododbor za monetarnu politiku