Reynoldh FURUSTRAND : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Član

Nacionalne stranke 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Socialdemokraterna (Švedska)

Zastupnik 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Odbor za istraživanje, tehnološki razvoj i energetiku
  • 16-03-1995 / 11-07-1995 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)
  • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)
  • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om

Zamjenik 

  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Odbor za proračunski nadzor