Monica Stefania BALDI : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Klub zastupnika Forza Europa - Članica
 • 05-07-1995 / 09-12-1996 : Klub zastupnika Unija za Europu - Članica
 • 10-12-1996 / 14-06-1998 : Klub zastupnika Unija za Europu - Članica Predsjedništva
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Italija)

Potpredsjednica 

 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za kulturu, mladež, obrazovanje i medije

Zastupnik 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za prava žena
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)

Zamjenica 

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Odbor za kulturu, mladež, obrazovanje i medije
 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Odbor za prava žena
 • 16-01-1997 / 22-01-1997 : Odbor za regionalnu politiku
 • 16-01-1997 / 08-06-1998 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača