Staffan BURENSTAM LINDER : 5. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 20-07-1999 / 15-04-2000 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

  • 20-07-1999 / 15-04-2000 : Moderata samlingspartiet (Švedska)

Zastupnik 

  • 21-07-1999 / 15-04-2000 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • 06-10-1999 / 15-04-2000 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Latvije

Zamjenik 

  • 21-07-1999 / 15-04-2000 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika