Maria BERGER : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Klub socijalista u Europskom parlamentu - Članica
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Klub socijalista u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Odbor za pravna pitanja
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Azije i Južnoazijskim udruženjem za regionalnu suradnju (SAARC)
 • 18-12-2008 / 04-02-2009 : Privremeni odbor za klimatske promjene
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zamjenica 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Odbor za ustavna pitanja
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
 • 19-01-2006 / 10-01-2007 : Istražni odbor za krizu osiguravajućeg društva „Eqitable Life”
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Odbor za razvoj
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i MongolijomIzaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i Mongolijom

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the future of professional football in Europe EN  
- JURI_AD(2006)378678 -  
-
JURI 
OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator EN  
- JURI_AD(2006)369916 -  
-
JURI 
OPINION The period of reflection: the structure, subjects and context for an assessment of the debate on the European Union EN  
- JURI_AD(2005)364688 -  
-
JURI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.