Friedhelm FRISCHENSCHLAGER : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Liberales Forum (Austrija)

Potpredsjednik 

 • 30-01-1997 / 23-02-1999 : Izaslanstvo za odnose sa Slovenijom
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Slovenije

Zastupnik 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Izaslanstvo za odnose sa Slovenijom
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Izaslanstvo za odnose sa Slovenijom
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za institucijska pitanja
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Pododbor za sigurnost i razoružanje

Zamjenik 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Odbor za institucijska pitanja
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Pododbor za ljudska prava
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Mađarske