• Jiří   MAŠTÁLKA  

Jiří MAŠTÁLKA : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o autonomnoj vožnji u europskom prometu  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ  
- JURI_AD(2017)605974 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB)  
- JURI_AD(2017)602928 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji doprinose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja  
- IMCO_AD(2017)605925 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj osnovici poreza na dobit  
- JURI_AD(2017)602948 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija  
- IMCO_AD(2017)602838 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu  
- IMCO_AD(2017)599682 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije  
- IMCO_AD(2017)599723 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima  
- JURI_AD(2016)589174 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE Pravila građanskog prava o robotici  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu  
- IMCO_AD(2016)583879 -  
-
IMCO