• Jiří   MAŠTÁLKA  

Jiří MAŠTÁLKA : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  
- JURI_AD(2017)601097 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Izvješću o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Ukrajine  
- JURI_AD(2016)572952 -  
-
JURI