• Jiří   MAŠTÁLKA  

Jiří MAŠTÁLKA : Pisana pitanja - 8. parlamentarni saziv 

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku