Miroslav OUZKÝ : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 17-02-2010 : Europski konzervativci i reformisti - Član
 • 18-02-2010 / 12-12-2011 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Češka)

Potpredsjednik 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenik 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za vanjske poslove
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za sigurnost i obranu

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Vijeća o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju  
- A7-0303/2013 -  
-
ENVI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network EN  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
OPINION on the interim report in the interests of achieving a positive outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 approval procedure EN  
- ENVI_AD(2012)491291 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 EN  
- ENVI_AD(2012)487721 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the restoration of reciprocity in the visa regime – solidarity with the unequal status of Czech citizens following the unilateral introduction of visas by Canada EN  
- P7_DCL(2010)0089 - Usvojeno  
Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER  
Datum otvaranja : 10-11-2010
Datum isteka roka : 10-03-2011
Usvojeno (dana) : 08-03-2011
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2011)0087
Broj potpisnika : 375 - 07-03-2011
Pisana izjava on glaucoma EN  
- P7_DCL(2010)0001 - Ne razmatra se  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Datum otvaranja : 18-01-2010
Datum isteka roka : 06-05-2010
Broj potpisnika : 168 - 07-05-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane