Mihael BREJC : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenska demokratska stranka (Slovenija)

Potpredsjednik 

 • 26-10-2004 / 14-01-2007 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pododbor za sigurnost i obranu

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Pododbor za ljudska prava
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom
 • 25-10-2004 / 25-10-2004 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom

Zamjenik 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Privremeni odbor za navodno korištenje europskih zemalja od strane CIA-e za prijevoz i nezakonito zadržavanje zatvorenika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Indijom

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure EN  
- LIBE_AD(2005)357775 -  
-
LIBE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the banning of cluster munitions EN  
- P6_DCL(2007)0024 - Ne razmatra se  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Datum otvaranja : 01-03-2007
Datum isteka roka : 01-06-2007
Broj potpisnika : 165 - 01-06-2007

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.