Csaba ŐRY : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Mađarska)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-09-2009 / 28-03-2012 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i MongolijomIzaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i Mongolijom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za razvoj
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom
 • 30-09-2009 / 28-03-2012 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za razvoj
 • 27-03-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2014. – svi dijelovi  
- EMPL_AD(2013)514863 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o proračunu za 2014. – mandat za trijalog  
- EMPL_AD(2013)507998 -  
-
EMPL 
OPINION on the 2010 discharge: performance, financial management and control of EU agencies EN  
- EMPL_AD(2012)478723 -  
-
EMPL 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovne izobrazbe za financijsku godinu 2012.  
- EMPL_AD(2014)524627 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2012.  
- EMPL_AD(2014)524626 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke za izvući i smjernice za budućnost  
- EMPL_AD(2014)527870 -  
-
EMPL 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o osnivanju uprave za invalidnost Europske komisije  
- P7_DCL(2014)0007 - Ne razmatra se  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 125 - 17-04-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima