Richard FALBR : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Češka)

Potpredsjednik 

 • 06-02-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru bivše jugoslavenske Republike Makedonije

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-09-2009 / 11-09-2012 : Izaslanstvo za odnose s Bjelorusijom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 12-09-2012 / 05-02-2013 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru bivše jugoslavenske Republike Makedonije

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Poseban odbor za financijsku, ekonomsku i socijalnu krizu
 • 18-05-2010 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o pravu na kulturu kao temeljnom pravu građana EU-a  
- P7_DCL(2014)0010 - Ne razmatra se  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 133 - 17-04-2014
Pisana izjava o zaštiti korisnika financijskih usluga protiv lihvarskih praksi  
- P7_DCL(2013)0017 - Ne razmatra se  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Datum otvaranja : 07-10-2013
Datum isteka roka : 07-01-2014
Broj potpisnika : 78 - 08-01-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima