Edit BAUER : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica
 • 24-07-2009 / 02-02-2012 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica Predsjedništva
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (Slovačka)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru bivše jugoslavenske Republike Makedonije
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2012 / 15-02-2012 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o rodnim aspektima europskog okvira za nacionalne strategije uključivanja Roma  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
OPINION on absorption of Structural and Cohesion Funds: lessons learnt for the future cohesion policy of the EU EN  
- EMPL_AD(2011)462555 -  
-
EMPL 
OPINION Opinion on the demographic challenge and solidarity between generations EN  
- FEMM_AD(2010)442891 -  
-
FEMM 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o iskorjenjivanju mučenja u svijetu  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
MIŠLJENJE o provedbi Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o povezanim mjerama  
- EMPL_AD(2013)508089 -  
-
EMPL 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o poboljšanju ranog dijagnosticiranja kardiovaskularnih bolesti kod žena  
- P7_DCL(2014)0003 - Ne razmatra se  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 151 - 14-04-2014
Pisana izjava o obrazovanju i zapošljavanju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i sličnim teškoćama  
- P7_DCL(2013)0025 - Ne razmatra se  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum otvaranja : 09-12-2013
Datum isteka roka : 09-03-2014
Broj potpisnika : 160 - 10-03-2014
Pisana izjava o tuberkulozi otpornoj na lijekove koja prijeti europskoj regiji  
- P7_DCL(2013)0007 - Ne razmatra se  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Datum otvaranja : 15-04-2013
Datum isteka roka : 15-07-2013
Broj potpisnika : 202 - 15-07-2013

Izjave 

Izjava o financijskim interesima