László A. NAGY : 5. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 30-04-2003 / 30-04-2004 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Promatrač
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

  • 30-04-2003 / 30-04-2004 : Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (Slovačka)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (Slovačka)

Zastupnik 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Odbor za slobode i prava građana, pravosuđe i unutarnje poslove

Promatrač 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Odbor za slobode i prava građana, pravosuđe i unutarnje poslove