Kinga GÁL : Početna stranica 

Potpredsjednica 

Pododbor za sigurnost i obranu 

Članica 

Odbor za vanjske poslove 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Zamjenica 

Odbor za ustavna pitanja 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Posljednje aktivnosti 

Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) HU  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt