Margrete AUKEN : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialistisk Folkeparti (Danska)

Potpredsjednica 

 • 23-06-2010 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 13-06-2010 : Odbor za promet i turizam
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 16-09-2009 / 22-06-2010 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za predstavke

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 03-06-2010 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the Law of Administrative Procedure of the European Union EN  
- PETI_AD(2012)486110 -  
-
PETI 
OPINION on the twenty-seventh annual report on monitoring the application of EU law (2009) EN  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 
OPINION Opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2010, Section VIII - European Ombudsman EN  
- PETI_AD(2009)428132 -  
-
PETI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune FR  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on education and religious discrimination in Pakistan EN  
- P7_DCL(2012)0017 - Ne razmatra se  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Datum otvaranja : 17-04-2012
Datum isteka roka : 17-07-2012
Broj potpisnika : 56 - 05-07-2012

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt