Thijs BERMAN : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partij van de Arbeid (Nizozemska)

Predsjednik 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Afganistanom

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za razvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za ljudska prava
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Izaslanstvo za odnose s Afganistanom
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Konferencija predsjednika izaslanstava
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za ljudska prava

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog i desetog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2012.  
- A7-0176/2014 -  
-
CONT 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Europskoj investicijskoj banci (EIB) – godišnje izvješće za 2012.  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the European Union general budget for the financial year 2011, Section III - Commission EN  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds for the financial year 2011 EN  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane određenih velikih trgovačkih društava i grupa  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju jamstva EU-a Europskoj investicijskoj banci u slučaju gubitaka u financijskim poslovima za investicijske projekte izvan Unije  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
OPINION on the external dimension of the Common Fisheries Policy EN  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o zaštiti korisnika financijskih usluga protiv lihvarskih praksi  
- P7_DCL(2013)0017 - Ne razmatra se  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Datum otvaranja : 07-10-2013
Datum isteka roka : 07-01-2014
Broj potpisnika : 78 - 08-01-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima