Małgorzata HANDZLIK : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poljska)

Zastupnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Zamjenica 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za međunarodnu trgovinu
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
  • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Mercosura
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za međunarodnu trgovinu

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda  
- IMCO_AD(2013)508048 -  
-
IMCO 
OPINION on Social Business Initiative – Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation EN  
- IMCO_AD(2012)489359 -  
-
IMCO 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on control of major-accident hazards involving dangerous substances EN  
- IMCO_AD(2011)464762 -  
-
IMCO 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services EN  
- IMCO_AD(2013)496470 -  
-
IMCO 
OPINION on Corporate Social Responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth EN  
- INTA_AD(2013)497944 -  
-
INTA 
OPINION on Corporate Social Responsibility: promoting society’s interests and a route to sustainable and inclusive recovery EN  
- INTA_AD(2012)497943 -  
-
INTA 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o borbi protiv dijabetesa u trudnoći  
- P7_DCL(2013)0010 - Ne razmatra se  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 65 - 10-12-2013
Pisana izjava o uključujućem tjelesnom odgoju za trajan razvoj sportskih talenata kod nadarenih učenika s invaliditetom ili bez njega  
- P7_DCL(2013)0001 - Ne razmatra se  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Datum otvaranja : 15-04-2013
Datum isteka roka : 15-07-2013
Broj potpisnika : 164 - 15-07-2013

Izjave 

Izjava o financijskim interesima