Satu HASSI : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Finska)

Zastupnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Indijom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika

Zamjenica 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  • 10-06-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji i stavljanju na raspolaganje na tržištu biljnog reprodukcijskog materijala (Uredba o biljnom reprodukcijskom materijalu)  
- ENVI_AD(2014)522867 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice u cilju provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zračnog prometa do 2020.  
- ITRE_AD(2014)524643 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju i provjeravanju emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa i izvješćivanju o njima te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on deforestation in the European Union EN  
- P7_DCL(2012)0012 - Ne razmatra se  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Datum otvaranja : 12-03-2012
Datum isteka roka : 14-06-2012
Broj potpisnika : 133 - 14-06-2012
Pisana izjava on chiropractic EN  
- P7_DCL(2010)0046 - Ne razmatra se  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Datum otvaranja : 14-06-2010
Datum isteka roka : 14-10-2010
Broj potpisnika : 72 - 15-10-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane