Maria BADIA i CUTCHET : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Potpredsjednica
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Španjolska)
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Španjolska)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Odbor za međunarodnu trgovinu

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o akcijskom planu CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji  
- INTA_AD(2013)514643 -  
-
INTA 
OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Iraq, of the other part EN  
- INTA_AD(2012)458771 -  
-
INTA 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Health for Growth Programme, the third multi-annual programme of EU action in the field of health for the period 2014-2020 EN  
- ITRE_AD(2012)480750 -  
-
ITRE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima te izdavanju dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima na unutarnjem tržištu  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
OPINION on current challenges and opportunities for renewable energy in the European internal energy market EN  
- INTA_AD(2013)502196 -  
-
INTA 
OPINION on advancing development through trade EN  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o učinku javnih knjižnica u Europskim zajednicama  
- P7_DCL(2013)0016 - Ne razmatra se  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Datum otvaranja : 07-10-2013
Datum isteka roka : 07-01-2014
Broj potpisnika : 214 - 08-01-2014
Pisana izjava on establishing a European Day against Bullying and School Violence EN  
- P7_DCL(2012)0028 - Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Datum otvaranja : 10-09-2012
Datum isteka roka : 17-01-2013
Usvojeno (dana) : 17-01-2013
Popis potpisnika : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Broj potpisnika : 385 - 17-01-2013
Pisana izjava on development education and active global citizenship EN  
- P7_DCL(2012)0007 - Usvojeno  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Datum otvaranja : 12-03-2012
Datum isteka roka : 05-07-2012
Usvojeno (dana) : 05-07-2012
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2012)0302
Broj potpisnika : 398 - 05-07-2012

Izjave 

Izjava o financijskim interesima