Anna FOTYGA : Početna stranica 

Članica 

Odbor za vanjske poslove 
Pododbor za sigurnost i obranu 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 
Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt