Alessandro FOGLIETTA : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Klub zastupnika Unija za Europu naroda - Član
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Unija za Europu naroda - Rizničar

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alleanza nazionale (Italija)

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Privremeni odbor za klimatske promjene

Zamjenik 

 • 21-07-2004 / 04-01-2006 : Odbor za proračunski nadzor
 • 21-07-2004 / 04-01-2006 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
 • 05-01-2006 / 14-01-2007 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the need for social and environmental clauses to be introduced in the context of the WTO negotiations in Hong Kong EN  
- P6_DCL(2005)0070 - Ne razmatra se  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Romano Maria LA RUSSA , Alessandro FOGLIETTA , Sergio BERLATO  
Datum otvaranja : 30-11-2005
Datum isteka roka : 01-03-2006
Broj potpisnika : 42 - 01-03-2006

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.