Bairbre de BRÚN : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 02-05-2012 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 02-05-2012 : Sinn Féin (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 16-09-2009 / 02-05-2012 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Hrvatske
 • 19-01-2012 / 02-05-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16-09-2009 / 06-09-2010 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 16-09-2009 / 02-05-2012 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
 • 18-01-2012 / 18-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 19-01-2012 / 02-05-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 19-01-2012 / 02-05-2012 : Odbor za predstavke

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 EN  
- ENVI_AD(2012)487721 -  
-
ENVI 
OPINION International Trade Policy in the context of Climate Change imperatives EN  
- ENVI_AD(2010)445843 -  
-
ENVI 
OPINION on a sustainable future for transport EN  
- REGI_AD(2010)430980 -  
-
REGI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the marketing of eggs from hens housed in outlawed cages EN  
- P7_DCL(2011)0046 - Ne razmatra se  
Alyn SMITH , Bairbre de BRÚN , Esther de LANGE , Jörg LEICHTFRIED , Marit PAULSEN  
Datum otvaranja : 14-11-2011
Datum isteka roka : 16-02-2012
Broj potpisnika : 115 - 13-03-2012

Izjave 

Izjava o financijskim interesima