Joel HASSE FERREIRA : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 12-03-2005 / 13-07-2009 : Klub socijalista u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 12-03-2005 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugal)

Zastupnik 

 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 14-04-2005 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenik 

 • 13-04-2005 / 14-01-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 13-04-2005 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 13-04-2005 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Europsko-mediteranskoj parlamentarnoj skupštini
 • 20-06-2005 / 14-01-2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Istražni odbor za krizu osiguravajućeg društva „Eqitable Life”
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on announcing 2011 as the European Year on Volunteering EN  
- P6_DCL(2008)0030 - Usvojeno  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Datum otvaranja : 09-04-2008
Datum isteka roka : 15-07-2008
Usvojeno (dana) : 02-09-2008
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P6_TA(2008)0389
Broj potpisnika : 454 - 10-07-2008

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.