Sharon BOWLES : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencija predsjednika odbora
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencija predsjednika odbora

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravna pitanja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Poseban odbor za financijsku, ekonomsku i socijalnu krizu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za pravna pitanja

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa  
- ECON_AD(2013)519575 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom  
- ECON_AD(2013)524673 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom  
- ECON_AD(2013)524669 -  
-
ECON 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010 EN  
- JURI_AD(2013)502043 -  
-
JURI 
OPINION on the 20 main concerns of European citizens and businesses with the functioning of the Single Market EN  
- ECON_AD(2012)483705 -  
-
ECON 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC in respect of the powers of the European Insurance and Occupational Pensions Authority and the European Securities and Markets Authority EN  
- JURI_AD(2011)464948 -  
-
JURI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Izjave 

Izjava o financijskim interesima