• Nedzhmi   ALI  

Nedzhmi ALI : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara  
- BUDG_AD(2018)626966 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća  
- BUDG_AD(2018)625573 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama  
- CONT_AD(2018)627870 -  
-
CONT 
MIŠLJENJE o budućnosti hrane i poljoprivrede  
- BUDG_AD(2018)619266 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije  
- CONT_AD(2017)606164 -  
-
CONT 
MIŠLJENJE o procjeni vanjskih aspekata djelovanja i vođenja carinskih službi kao sredstva za olakšavanje trgovine i borbu protiv nezakonite trgovine  
- CONT_AD(2016)589219 -  
-
CONT 
MIŠLJENJE o alatima ZPP-a za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima  
- BUDG_AD(2016)583947 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE na temu „Prema konačnom sustavu PDV-a i borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om”  
- CONT_AD(2016)580680 -  
-
CONT