Martin DIMITROV : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Promatrač
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : United Democratic Forces (Bugarska)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : United Democratic Forces (Bugarska)

Zastupnik 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za proračune
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka

Zamjenik 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Odbor za proračunski nadzor

Promatrač 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Odbor za proračune

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.