Robert HAJŠEL : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 ... : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 ... : Independent (Slovačka)

Zastupnik 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore
  • 02-07-2019 ... : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Zamjenik 

  • 02-07-2019 ... : Odbor za vanjske poslove
  • 18-09-2019 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore

Kontakt