Jens HOLM : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 27-09-2006 / 13-07-2009 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Član

Nacionalne stranke 

 • 27-09-2006 / 13-07-2009 : Vänsterpartiet (Švedska)

Zastupnik 

 • 11-10-2006 / 14-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 12-10-2006 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Privremeni odbor za klimatske promjene

Zamjenik 

 • 05-10-2006 / 14-01-2007 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 05-10-2006 / 14-01-2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 10-10-2006 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom, Islandom i Norveškom te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)
 • 24-10-2006 / 14-02-2007 : Privremeni odbor za navodno korištenje europskih zemalja od strane CIA-e za prijevoz i nezakonito zadržavanje zatvorenika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Proposal for a Council regulation on the protection of animals at the time of killing EN  
- ENVI_AD(2009)416291 -  
-
ENVI 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury EN  
- INTA_AD(2007)384286 -  
-
INTA 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on primates in scientific experiments EN  
- P6_DCL(2007)0040 - Usvojeno  
Jens HOLM , Rebecca HARMS , John BOWIS , Martine ROURE , Mojca DRČAR MURKO  
Datum otvaranja : 23-04-2007
Datum isteka roka : 06-09-2007
Usvojeno (dana) : 25-09-2007
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P6_TA(2007)0407
Broj potpisnika : 432 - 06-09-2007
Pisana izjava on introducing a prohibition on the sale of incandescent light bulbs in the European Union EN  
- P6_DCL(2007)0029 - Ne razmatra se  
Caroline LUCAS , Mojca DRČAR MURKO , Karin SCHEELE , Satu HASSI , Jens HOLM  
Datum otvaranja : 12-03-2007
Datum isteka roka : 12-06-2007
Broj potpisnika : 193 - 12-06-2007

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.