Costas BOTOPOULOS : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Klub socijalista u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grčka)

Zastupnik 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Odbor za proračune
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Europsko-mediteranskoj parlamentarnoj skupštini

Zamjenik 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Odbor za pravna pitanja
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ustavna pitanja
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Magreba i Unijom Arapskog Magreba (uključujući Libiju)

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2009 EN  
- AFCO_AD(2008)409430 -  
-
AFCO 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the declaration of a European Year of Wine Tourism EN  
- P6_DCL(2009)0037 - Ne razmatra se  
Monica GIUNTINI , Vincenzo LAVARRA , Costas BOTOPOULOS , Jamila MADEIRA , Jean-Paul DENANOT  
Datum otvaranja : 23-03-2009
Datum isteka roka : 07-05-2009
Broj potpisnika : 78 - 08-05-2009

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.