Petru FILIP : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunjska)
  • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunjska)

Zastupnik 

  • 13-12-2007 / 18-12-2008 : Odbor za regionalni razvoj
  • 14-01-2008 / 18-12-2008 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem

Zamjenik 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 18-12-2007 / 13-01-2008 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION The review of the "European Neighbourhood Policy Instrument" EN  
- REGI_AD(2009)415313 -  
-
REGI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.