Victor BOŞTINARU : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Potpredsjednik
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Potpredsjednik

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumunjska)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj

Zamjenik 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Albanije EU-u
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za sigurnost i obranu

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o strategiji EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o izvješću o postignutom napretku u području obnovljivih izvora energije  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o izgradnji strateškog prometnog pravca Via Carpathia u istočnim regijama EU-a  
- P8_DCL(2016)0019 - Ne razmatra se  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum otvaranja : 07-03-2016
Datum isteka roka : 07-06-2016
Broj potpisnika : 61 - 08-06-2016
Pisana izjava o karpatskoj regiji u EU-u  
- P8_DCL(2015)0073 - Ne razmatra se  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum otvaranja : 14-12-2015
Datum isteka roka : 14-03-2016
Broj potpisnika : 47 - 15-03-2016
Pisana izjava o većoj učinkovitosti i usklađenosti provedbe makroregionalnih strategija EU-a  
- P8_DCL(2015)0016 - Ne razmatra se  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Datum otvaranja : 27-04-2015
Datum isteka roka : 27-07-2015
Broj potpisnika : 79 - 28-07-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima