• Sebastian Valentin   BODU  

Sebastian Valentin BODU : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica  
- JURI_AD(2014)526293 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/ EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća  
- JURI_AD(2013)521523 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010 EN  
- JURI_AD(2013)502043 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on insider dealing and market manipulation (market abuse) EN  
- JURI_AD(2012)486201 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on criminal sanctions for insider dealing and market manipulation EN  
- JURI_AD(2012)486199 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies EN  
- JURI_AD(2012)483717 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Social Entrepreneurship Funds EN  
- JURI_AD(2012)485841 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Venture Capital Funds EN  
- JURI_AD(2012)485839 -  
-
JURI