Sebastian Valentin BODU : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 24-03-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunjska)
 • 15-03-2014 / 30-06-2014 : Partidul Naţional Ţaranesc Creştin Democrat (Rumunjska)

Potpredsjednik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravna pitanja
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za pravna pitanja

Zastupnik 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Odbor za pravna pitanja

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 28-08-2011 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije
 • 29-08-2011 / 18-01-2012 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings of collective investment in transferable securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative Investment Funds Managers in respect of the excessive reliance on credit ratings EN  
- JURI_AD(2012)483524 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council on investor-compensation schemes EN  
- JURI_AD(2011)454649 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council directive on amending Directives 98/78/EC, 2002/87/EC and 2006/48/EC as regards the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate EN  
- JURI_AD(2011)454715 -  
-
JURI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica  
- JURI_AD(2014)526293 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/ EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća  
- JURI_AD(2013)521523 -  
-
JURI 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Izjave 

Izjava o financijskim interesima