Hanne DAHL : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 09-05-2008 / 21-10-2008 : Klub zastupnika Neovisnost/demokracija - Članica Predsjedništva
  • 22-10-2008 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Neovisnost/demokracija - Supredsjednica

Nacionalne stranke 

  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : JuniBevægelsen - Mod Unionen (Danska)

Potpredsjednica 

  • 03-06-2008 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom, Islandom i Norveškom te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Zastupnik 

  • 09-05-2008 / 02-06-2008 : Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom, Islandom i Norveškom te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Odbor za ustavna pitanja

Zamjenica 

  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on whistle blowing and the protection of whistleblowers EN  
- P6_DCL(2009)0045 - Ne razmatra se  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Datum otvaranja : 21-04-2009
Datum isteka roka : 07-05-2009
Broj potpisnika : 21 - 08-05-2009
Pisana izjava on the promotion of electric cars EN  
- P6_DCL(2009)0019 - Ne razmatra se  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Datum otvaranja : 18-02-2009
Datum isteka roka : 07-05-2009
Broj potpisnika : 44 - 08-05-2009
Pisana izjava on banning the plastic chemical bisphenol A in babies’ bottles EN  
- P6_DCL(2008)0106 - Ne razmatra se  
Hanne DAHL , Christel SCHALDEMOSE , Hélène GOUDIN , Carl SCHLYTER  
Datum otvaranja : 15-12-2008
Datum isteka roka : 02-04-2009
Broj potpisnika : 92 - 02-04-2009

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.