Philippe BUSQUIN : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Klub socijalista u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Parti Socialiste (Belgija)

Zastupnik 

 • 15-09-2004 / 13-12-2006 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-12-2006 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Privremeni odbor za klimatske promjene

Zamjenik 

 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on Nanosciences and nanotechnologies: An action plan for Europe 2005-2009 EN  
- ENVI_AD(2006)370108 -  
-
ENVI 
OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Security Research : The Next Steps EN  
- ITRE_AD(2005)353422 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the need for a comprehensive strategy to control cancer EN  
- P6_DCL(2007)0052 - Usvojeno  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Datum otvaranja : 21-05-2007
Datum isteka roka : 27-09-2007
Usvojeno (dana) : 11-10-2007
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P6_TA(2007)0434
Broj potpisnika : 435 - 27-09-2007
Pisana izjava on supplying approved charities working to implement the European food aid programme for the most deprived citizens EN  
- P6_DCL(2005)0075 - Usvojeno  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Datum otvaranja : 12-12-2005
Datum isteka roka : 27-03-2006
Usvojeno (dana) : 04-04-2006
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P6_TA(2006)0125
Broj potpisnika : 391 - 27-03-2006

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.