Monica FRASSONI : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Supredsjednica
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Supredsjednica
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Supredsjednica

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Italija)

Zastupnik 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konferencija predsjednika
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za pravna pitanja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Konferencija predsjednika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za pravna pitanja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za pravna pitanja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Zamjenica 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ustavna pitanja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Europsko-mediteranskoj parlamentarnoj skupštini
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ustavna pitanja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ustavna pitanja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Iranom

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States EN  
- JURI_AD(2009)418257 -  
-
JURI 
OPINION Proposal for a Council directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation EN  
- JURI_AD(2009)418254 -  
-
JURI 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents EN  
- JURI_AD(2009)416458 -  
-
JURI 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on a proposal for transparent labelling for accurate information on the origin, quality and traceability of foodstuffs EN  
- P6_DCL(2009)0008 - Ne razmatra se  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Datum otvaranja : 02-02-2009
Datum isteka roka : 07-05-2009
Broj potpisnika : 301 - 08-05-2009
Pisana izjava on a European Mafia Victims’ Memorial Day and on reuse for social purposes of goods and money seized from international criminal organisations EN  
- P6_DCL(2008)0108 - Ne razmatra se  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Datum otvaranja : 15-12-2008
Datum isteka roka : 02-04-2009
Broj potpisnika : 220 - 02-04-2009

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.