Jean-Claude FRUTEAU : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 25-06-2007 : Klub socijalista u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 25-06-2007 : Parti socialiste (Francuska)

Potpredsjednik 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 01-02-2007 / 25-06-2007 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Zamjenik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 15-09-2004 / 25-06-2007 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 31-01-2007 / 25-06-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts EN  
- A6-0172/2007 -  
-
IMCO 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the chikungunya epidemic affecting Réunion EN  
- P6_DCL(2006)0028 - Ne razmatra se  
Paul VERGÈS , Margie SUDRE , Jean-Claude FRUTEAU  
Datum otvaranja : 26-04-2006
Datum isteka roka : 26-07-2006
Broj potpisnika : 129 - 26-07-2006

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.