André FANTON : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza - Član

Nacionalne stranke 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Rassemblement pour la République (Francuska)

Zastupnik 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i hranu
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 21-01-1987 / 07-04-1987 : Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
  • 08-04-1987 / 24-07-1989 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku

Zamjenik 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za Pravilnik i predstavke
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za proračune
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za institucijska pitanja