Janelly FOURTOU : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 25-02-2008 : Union pour la démocratie française (Francuska)
 • 26-02-2008 / 15-07-2008 : Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe (Francuska)
 • 16-07-2008 / 13-07-2009 : Avenir Démocrate (Francuska)

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za predstavke
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za predstavke
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za predstavke
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Zamjenica 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za pravna pitanja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za pravna pitanja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za pravna pitanja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the report by the Commission on the application of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society EN  
- IMCO_AD(2008)409763 -  
-
IMCO 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the need for a detailed study on look-alike products, to be drawn up by the Commission EN  
- P6_DCL(2008)0067 - Ne razmatra se  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Małgorzata HANDZLIK , Janelly FOURTOU , Christel SCHALDEMOSE  
Datum otvaranja : 01-09-2008
Datum isteka roka : 04-12-2008
Broj potpisnika : 73 - 05-12-2008

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.