Avril DOYLE : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Članica
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fine Gael Party (Irska)

Potpredsjednica 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s državama Perzijskog zaljeva, uključujući Jemen
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ribarstvo
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama Perzijskog zaljeva, uključujući Jemen

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Izaslanstvo za odnose s državama Perzijskog zaljeva, uključujući Jemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Privremeni odbor za klimatske promjene

Zamjenica 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Privremeni odbor za političke izazove i proračunska sredstva proširene Unije za razdoblje 2007. – 2013.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 23-05-2007 / 18-06-2007 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on tuberculosis EN  
- P6_DCL(2009)0038 - Ne razmatra se  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Datum otvaranja : 23-03-2009
Datum isteka roka : 07-05-2009
Broj potpisnika : 195 - 08-05-2009
Pisana izjava on combating chronic obstructive pulmonary disease EN  
- P6_DCL(2007)0102 - Ne razmatra se  
Catherine STIHLER , Jerzy BUZEK , Paulo CASACA , Avril DOYLE , Gérard ONESTA  
Datum otvaranja : 14-11-2007
Datum isteka roka : 28-02-2008
Broj potpisnika : 183 - 21-02-2008

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.