Ilda FIGUEIREDO : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Potpredsjednica

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) (Portugal)

Potpredsjednica 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike

Zastupnik 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Zamjenica 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Izaslanstvo za odnose s državama Mercosura
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on developing the job potential of a new sustainable economy EN  
- ITRE_AD(2010)440014 -  
-
ITRE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future EN  
- ITRE_AD(2011)458808 -  
-
ITRE 
OPINION Opinion on developing the job potential of a new sustainable economy EN  
- FEMM_AD(2010)440172 -  
-
FEMM 
OPINION on completing the internal market for e-commerce EN  
- ITRE_AD(2010)440203 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on an EU homelessness strategy EN  
- P7_DCL(2010)0061 - Usvojeno  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Datum otvaranja : 06-09-2010
Datum isteka roka : 16-12-2010
Usvojeno (dana) : 16-12-2010
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2010)0499
Broj potpisnika : 391 - 16-12-2010
Pisana izjava on establishing a European Year of Combating Violence against Women EN  
- P7_DCL(2010)0020 - Usvojeno  
Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Antonyia PARVANOVA  
Datum otvaranja : 19-04-2010
Datum isteka roka : 09-09-2010
Usvojeno (dana) : 09-09-2010
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2010)0318
Broj potpisnika : 402 - 09-09-2010
Pisana izjava on setting up a harmonised framework for services responding to calls to the emergency number 112 EN  
- P7_DCL(2009)0068 - Ne razmatra se  
Willy MEYER , Ilda FIGUEIREDO , João FERREIRA  
Datum otvaranja : 14-12-2009
Datum isteka roka : 25-03-2010
Broj potpisnika : 112 - 25-03-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima