Emmanouil BAKOPOULOS : 5. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Član
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Dimokratiko Kinoniko Kinima (Grčka)

Potpredsjednik 

 • 22-07-1999 / 03-10-1999 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Mađarske

Zastupnik 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za regionalnu politiku, promet i turizam
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Estonije
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za regionalnu politiku, promet i turizam
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom, Islandom i Norveškom
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Privremeni odbor za poboljšanje sigurnosti na moru

Zamjenik 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i potrošačku politiku
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Mađarske
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i potrošačku politiku
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Slovačke Republike

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Report I. on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Committee on Safe Seas and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships (COM(2000)0489 - C5-0475/00 - 2000/0236 (COD)); and II. on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships (COM(2000)0489 - C5-0476/00 - 2000/0237 (COD)) - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0031/2001 -  
-
RETT 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika