John BOWIS : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Ujedinjena Kraljevina)

Potpredsjednik 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Privremeni odbor za klimatske promjene

Zamjenik 

 • 21-07-2004 / 30-08-2004 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za razvoj
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Azije i Južnoazijskim udruženjem za regionalnu suradnju (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za razvoj
 • 31-01-2007 / 14-03-2007 : Odbor za vanjske poslove
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Odbor za razvoj
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on tuberculosis EN  
- P6_DCL(2009)0038 - Ne razmatra se  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Datum otvaranja : 23-03-2009
Datum isteka roka : 07-05-2009
Broj potpisnika : 195 - 08-05-2009
Pisana izjava on coordination of deposit and return systems for metal beverage cans in the European Union EN  
- P6_DCL(2008)0091 - Ne razmatra se  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Datum otvaranja : 20-10-2008
Datum isteka roka : 05-02-2009
Broj potpisnika : 123 - 09-02-2009
Pisana izjava on priorities in the fight against Alzheimer’s disease EN  
- P6_DCL(2008)0080 - Usvojeno  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Datum otvaranja : 08-10-2008
Datum isteka roka : 05-02-2009
Usvojeno (dana) : 19-02-2009
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P6_TA(2009)0081
Broj potpisnika : 465 - 05-02-2009

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.