Philip BUSHILL-MATTHEWS : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Azije i Južnoazijskim udruženjem za regionalnu suradnju (SAARC)
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije
 • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Indijom

Zamjenik 

 • 21-07-2004 / 29-11-2005 : Odbor za vanjske poslove
 • 31-08-2004 / 14-01-2007 : Pododbor za ljudska prava
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 24-09-2004 / 18-06-2007 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Moldove
 • 30-11-2005 / 14-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pododbor za ljudska prava
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 06-03-2007 / 13-07-2009 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises EN  
- EMPL_AD(2005)360337 -  
-
EMPL 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the importance of jobs and workers’ rights in the EU EN  
- P6_DCL(2009)0025 - Ne razmatra se  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Datum otvaranja : 09-03-2009
Datum isteka roka : 07-05-2009
Broj potpisnika : 146 - 08-05-2009
Pisana izjava on religious rights and freedoms in France and throughout the European Union EN  
- P6_DCL(2005)0005 - Ne razmatra se  
Caroline LUCAS , Claude MORAES , Baroness Sarah LUDFORD , Philip BUSHILL-MATTHEWS , Alain LIPIETZ  
Datum otvaranja : 21-02-2005
Datum isteka roka : 21-05-2005
Broj potpisnika : 68 - 21-05-2005

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.